Huurdersparticipatie in beeld na de Woningwet

Stand van zaken van de huurdersparticipatie in de corporatiesector na de Woningwet 2015