Prestatieafspraken 2020-2021 getekend

Woonstichting SSW, de gemeente De Bilt & huurdersvereniging Woonspraak

Woonstichting SSW, de gemeente De Bilt en huurdersvereniging Woonspraak ondertekenden op 19 december 2019 de Prestatieafspraken 2020-2021. Deze gezamenlijke ambities op het gebied van ‘wonen in de gemeente De Bilt’ willen ze met elkaar de komende jaren realiseren binnen ieders verantwoordelijkheid, financiële mogelijkheden en de geldende wet- en regelgeving.

Belangrijkste onderwerpen
De belangrijkste prestatieafspraken voor 2020-2021 gaan over bevorderen doorstroming, aanpakken scheefhuren door middel van inkomensafhankelijke huurverhoging, verdichten woningbouw op locaties van SSW, verduurzamen woningbezit, aandacht voor vergrijzing en voor levensloopbestendigheid van de sociale woningvoorraad.

Achtergrond
In de woningwet 2015 is vastgelegd dat gemeenten, huurdersverenigingen en woningcorporaties in prestatieafspraken kunnen vastleggen wat de bijdrage van de woningcorporatie is aan de woonvisie van de gemeente. Zij spelen als samenwerkingspartners vanuit hun eigen verantwoordelijkheid een belangrijke rol in het publieke belang van wonen in de gemeente.

Elk jaar doet SSW, na overleg met Woonspraak, in het Bod een aanbieding voor deze bijdrage. Dit Bod en de zienswijzen hierop van de gemeente De Bilt en Woonspraak vormen het vertrekpunt voor het overleg over de Prestatieafspraken.

U kunt de prestatieafspraken onderaan deze pagina terugvinden.

IMG_0257 IMG_0257
IMG_0244 IMG_0244