top of page

Welkom bij WoonSpraak

Huurders voor Huurders!

In het begin van 1998 is het initiatief voor de oprichting van een huurdersvereniging begonnen. Veertig mensen reageerden positief en uit deze groep is de Biltse Bewonersvereniging WoonSpraak ontstaan. De naam van de vereniging geeft eigenlijk al het doel aan: de huurders inspraak geven in het beleid van de verhuurder.
Dat is ook de reden dat gekozen is voor de verenigingsvorm.

Het doel van de vereniging 

Het behartigen van de belangen van huurders en bewoners van woningen, die in beheer of eigendom zijn van Woongroen gevestigd te De Bilt en Zeist, welke belangenbehartiging betrekking heeft op zowel de woningen als de woonomgeving;

Alles te doen wat met het vorenstaande verband houdt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin.

Over: Over ons
bottom of page