top of page

Huurverhoging + WoonSpraak

Bijgewerkt op: 18 mei 2023De huur van een SSW-woning wordt ieder jaar op 1 juli aangepast op basis van gesprekken met WoonSpraak en met richtlijnen van de overheid. Maar wat heeft WoonSpraak voor haar inspanningen van lezen, denken en gesprekken voeren nu voor elkaar gekregen?


Vanaf het begin van het jaar voert Woonspraak adviesgesprekken met SSW om ervoor te zorgen dat de huurverhoging recht doet aan de omstandigheden. Die omstandigheden zijn in 2023: verplichtingen vanuit Rijksoverheid (zoals huurverlaging), de inflatie (gestegen prijzen voor bijvoorbeeld boodschappen voor huurders, maar ook gestegen bouwkosten voor SSW), en de prestatieafspraken tussen WoonSpraak, SSW en de gemeente (waarin de inkomensafhankelijke huurverhoging is opgenomen). WoonSpraak vervult een actieve en adviserende rol en heeft aan dit rijtje de energiecrisis toegevoegd. WoonSpraak heeft SSW erop gewezen dat met name huurders met een laag energielabel zich zorgen maken over de gestegen woonlasten. Voor deze huurders kan de huurverhoging extra zwaar wegen en zelfs financiële problemen opleveren waardoor ze de huur niet meer kunnen betalen.


SSW heeft onze zorgen serieus genomen en besloten om de woningen met een slecht energielabel 0% huurverhoging te geven (behalve wanneer het inkomen zodanig hoog blijkt dat een inkomensafhankelijke huurverhoging te verantwoorden is).


Wlt u meer informatie over de jaarlijkse huurverhoging? Dit kunt u terugvinden op de website van SSW: www.ssw.nl/huurverhoging41 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page