top of page

Prestatieafspraken 2023 - 2026

Bijgewerkt op: 18 dec. 2022

Op 14 december 2022 tekende Marlène Clarck van WoonSpraak de meerjarige prestatieafspraken 2023 tot en met 2026. Een feestelijk moment zoals op de foto te zien is waar de prestatieafspraken getekend werden door alle drie de betrokken partijen, op de foto: (van links naar rechts) Marlène Clarck van WoonSpraak, Danny Visser van Woonstichting SSW en Dolf Smolenaers van de gemeente De Bilt. Ook zijn de nieuwe prestatieafspraken hier direct onder te downloaden in pdf-vorm. Het is de bedoeling dat de afspraken elk half jaar worden getoetst en geëvalueerd. En anders dan voorgaande jaren zijn deze afspraken geldig voor een langere termijn waarmee beoogd wordt dat vooral huurders hier profijt van moeten hebben (denk aan het eindelijk realiseren van flex-woningen, terugdringen energieverbruik en onderhoud en ook verduurzaming).

prestatieafspraken-2022-2026
.pdf
Download PDF • 564KB

Waarom prestatieafspraken?

De Woningwet stelt dat gemeente, corporatie en huurdersorganisatie intensief met elkaar samenwerken. Het gezamenlijk opstellen van prestatieafspraken is een concrete uitwerking hiervan. Gemeente De Bilt, Woonstichting SSW en WoonSpraak hebben gewerkt aan nieuwe prestatieafspraken voor de periode 2023 tot en met 2026, aangezien de oude prestatieafspraken verliepen. De prestatieafspraken 2023 tot en met 2026 sluiten aan op de vastgestelde Woonvisie De Bilt 2030 en het ondernemingsplan ‘SSW onderneemt’. Met het ondertekenen van deze prestatieafspraken spreken de gemeente, woningcorporatie en huurdersvereniging nadrukkelijk uit dat zij op een heldere en constructieve manier met elkaar verder willen samenwerken: nu en in de toekomst.


Wat vinden de bedenkers van dit plan?

Marlène Clarck, WoonSpraak: "Deze prestatieafspraken zijn belangrijk voor de huidige en toekomstige huurders van SSW. Omdat volop ingezet wordt op betaalbare nieuwbouw. Daardoor kunnen de wachtlijsten korter worden. En ook omdat er veel aandacht en inzet is voor huurders die het financieel moeilijk hebben.”


Danny Visser, directeur-bestuurder SSW: "We zijn blij met de constructieve manier waarop de prestatieafspraken met onze belangrijkste partners tot stand zijn gekomen. De afspraken getuigen van wederkerigheid en respect voor elkaars rollen en verantwoordelijkheden.

Deze prestatieafspraken stellen ons nog beter in staat om de grote uitdagingen van deze tijd aan te pakken, zoals de woningnood en de energiecrisis."


Dolf Smolenaers, wethouder: "De energiecrisis en het tekort aan woningen raken mensen hard. Daarom ligt er nu een ambitieuze set prestatieafspraken. Want wij voelen juist in deze tijd de verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk te doen voor de belangrijkste zorgen van onze inwoners: is er straks wel een dak boven het hoofd voor mij of mijn kinderen? Kunnen we de gasrekening nog wel betalen?"


Als huurder nodigen wij u van harte uit de prestatieafspraken te lezen en WoonSpraak te laten weten, het liefst per e-mail (info@woonspraak.nl), wat u er van vindt. Wij lezen uw reactie graag en nemen dit weer mee in verdere besprekingen met de twee onderhandelingspartijen. Op die manier kunnen wij u nog beter van dienst zijn!
101 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page